Slideshow 01
Slideshow 02
Slideshow 03
Slideshow 04

Krby

V dnešní  době je na trhu celá řada krbových vložek. Před její koupí je lépe poradit se s odborníkem. Jedná se o vložky litinové, plechové, topeniště bývá vykládáno šamotem nebo vermikulitem. Obestavby krbových vložek je možné provést z izolačních materiálů, z kachlů, nebo z jiných akumulačních materiálů. Kachle a akumulační materiály jsou schopny pojmout část tepelné energie a po skončení topení tuto energii uvolňují do vytápěné místnosti.


Krbové vložky pracují s takzvanou teplovzdušnou konvekcí. Což znamená, že chladný vzduch od podlahy je přiveden do vnitřku obestavby, kde se ohřívá a ohřátý vzduch je vydechován přes mřížky do místnosti. Podle výkonu vložky je možno rozvádět teplý vzduch i do jiných místností. Tyto systémy pracují na principu nucené cirkulace. Je třeba zabezpečit i návrat stejného množství vzduchu ke zdroji tepla. Buď samostatným přívodem, otvory ve dveřích, nebo jinak. Výhodou systému je jeho rychlý a pohotový způsob vytápění.

 

Kamnářství Zlín Kamnářství Zlín

Kamnářství ZlínNevýhodou je jeho prašnost. Při teplovzdušných rozvodech je nutno počítat s tím, že vzduch ve všech místnostech je vzájemně propojen. Tento způsob vytápění je absolutně nevhodný pro lidi trpícími alergiemi, poruchami cest dýchacích a astmatikům.


Obestavby krbů se v žádném případě nedoporučují z YTONGU nebo ze SÁDROKARTONU a podobných materiálů. Tyto  materiály teplem degradují, rozpadají se a uvolněný prach se dostává do vzduchu,  který potom dýcháte. Teplovzdušné krby najdou své uplatnění v objektech, které nejsou určeny pro trvalé obývání, nebo tam, kde se neuvažuje o topidlu jako o hlavním zdroji vytápění ale jen jako přitápění v přechodném období.