Slideshow 01
Slideshow 02
Slideshow 03
Slideshow 04

Ceník konzultací a návrhů


1. První konzultace u nás na provozovně v trvání do 2 hodin, tzn. seznámení s představou investora, projektovou dokumentací stavby, seznámení s možnostmi a vhodnosti řešení pro dané zadání. ZDARMA


2. Konzultace v místě stavby v trvání do 2 hodin, tzn. zaměření stávajícího stavu, konzultace a návrh řešení stejně jako na provozovně. ZDARMA + cestovné 7,- Kč/km + DPH


3. Návrh topidla ve 3D + orientační cena 1.000,- až 2.000,- Kč + DPH


4. Po odsouhlasení orientačního návrhu a ceny, zpracování technické dokumentace, výpočtů pro realizaci na jedno topidlo včetně celkového rozpočtu. 2.000,- až 5.000,- Kč + DPH, dle množství variant


Cena topidla je individuální a závislá na technickém, technologickém a povrchovém řešení. Skládá se z cen obestavby (podle druhu – akukulační, izolační aj.), dále z druhu kování, topeniště (krb, kamna aj.) a vnitřního materiálu stavby.

 

 

Platební podmínky
- Při zaměření stávajícího stavu na stavbě se hradí cestovné na místě (viz. výše bod 2.)
- Před zpracováním návrhu a orientační ceny (viz. výše bod 3.) se plátí záloha před zahájením.
- Po odsouhlasení návrhu zpracujeme prováděcí dokumentaci včetně rozpočtu tzn. konečné ceny proti předem složené záloze (viz. výše bod 4.)
- V případě neuzavření smlouvy o realizaci zakázky, jsou složené zálohy nevratné. Při realizaci budou odečteny od konečné ceny.
- Po odsouhlasení návrhu je podepsána smlouva o dílo. Při podpisu smlouvy složí investor zálohu ve výši cca 60-80% (výše je dle rozsahu stavby a obsažených materiálů). Po uhrazení zálohy jsou námi objednány materiály pro danou stavbu. Výroba a dodání trvá cca 4-6 týdnů, protože jde o kusovou výrobu na danou zakázku.
- Po dokončení díla je provedena tahová zkouška, čímž je prokázána funkčnost tahového systému a je provedeno předání. Součástí předání je předávací protokol, záruční listy a další dokumenty dle druhu topidla, proti doplatku celkové ceny, (od celkové ceny jsou odečteny předešlé zálohy).

 

 

Topidla jsou navrhována a prováděna v souladu s platnými normami:
ČSN 73 4231 – individuálně stavěná kachlová kamna
ČSN 73 4232 – individuálně stavěné kachlové sporáky
ČSN 73 4230 – krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm